maandag 26 augustus 2019
   
Privacybeleid

van Pijkeren B.V. hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze verklaring privacyverklaring is van toepassing op de van Pijkeren B.V. Website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de van Pijkeren B.V. Website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Het verzamelen van uw Persoonsgegevens

van Pijkeren B.V. verzamelt persoonsgegevens, zoals uw e-mail adres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer. van Pijkeren B.V. verzamelt tevens anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor u, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.

Er is ook informatie over uw computer hardware en software die automatisch wordt verzameld door van Pijkeren B.V.. Deze informatie kan bevatten: uw IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en Website adressen. Deze informatie wordt gebruikt door van Pijkeren B.V. om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de de van Pijkeren B.V. Website.

Onthoud dat als u persoonsgegevens of persoonlijke gevoelige gegevens openbaart via de van Pijkeren B.V. openbare message boards, deze informatie verzameld en gebruikt kan worden door anderen. Noot: van Pijkeren B.V. leest geen van uw privé online communicaties.

van Pijkeren B.V. raadt u aan de privacyverklaringen van de Websites die u kiest te bezoeken vanaf van Pijkeren B.V. zodat u kunt begrijpen hoe die Websites uw informatie verzamelen, gebruiken en delen. van Pijkeren B.V. is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op Websites buiten de van Pijkeren B.V. en aan van Pijkeren B.V. gerelateerde Websites.

Gebruik Persoonsgegevens

van Pijkeren B.V. verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de van Pijkeren B.V. Website te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. van Pijkeren B.V. gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf van Pijkeren B.V. en haar relaties. van Pijkeren B.V. kan ook contact met u opnemen via enquetes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken.

van Pijkeren B.V. verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. van Pijkeren B.V. kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen zullen uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden. Daarbij mag van Pijkeren B.V. gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistieke analyses uit te voeren, om u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan van Pijkeren B.V., en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

van Pijkeren B.V. gebruikt of openbaart gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

van Pijkeren B.V. houdt bij welke Websites en pagina’s onze klanten bezoeken in van Pijkeren B.V., om te bepalen welke van Pijkeren B.V. services het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen van Pijkeren B.V. naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.

van Pijkeren B.V. zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op van Pijkeren B.V. of de site; (b) om de rechten of eigendom van van Pijkeren B.V. te beschermen en verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van van Pijkeren B.V., of the het publiek te beschermen.

Gebruik van Cookies

De van Pijkeren B.V. Website gebruikt “cookies” om u te helpen de uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de Web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookie heeft toegekend.

Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de Web server in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als u van Pijkeren B.V. pagina’s individualiseert, of u zich registreert bij een van Pijkeren B.V. site of services, zal de cookie van Pijkeren B.V. helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer u terugkeert naar dezelfde van Pijkeren B.V. Website, zal de informatie die u reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde van Pijkeren B.V. kenmerken kunt gebruiken.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste Web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van van Pijkeren B.V. services of Websites die u bezoekt.

Veiligheid van uw Persoonsgegevens

van Pijkeren B.V. stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. van Pijkeren B.V. stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere Websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

Wijzigingen Verklaring

van Pijkeren B.V. zal zo nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. van Pijkeren B.V. raadt u aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe van Pijkeren B.V. uw informatie beschermt.

Contact Informatie

van Pijkeren B.V. heet uw commentaar betreffende deze Privacyverklaring welkom. Als u van mening bent dat van Pijkeren B.V. niet heeft gehandeld op grond van deze Verklaring, dan kunt u contact opnemen met van Pijkeren B.V. via admin@change.me. Wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen verrichten om meteen het probleem te bepalen en op te lossen.

Home   |   Machinaal bestraten   |   Kwaliteit   |   Projecten   |   Contact
Copyright 2016 van Pijkeren B.V.